Picture
Podgorie se numește o regiune întinsă, de obicei deluroasă, cultivată cu plantații masive de viță de vie, de un anumit sort, care asigură producerea unui anumit tip de vin. Prin extensie, termenul podgorie desemnează o regiune viticolă.

Banat

    * Jamu Mare
    * Moldova Nouă
    * Recaş
    * Silagiu
    * Teremia
    * Tirol

Dobrogea

Istria-Babadag

    * Babadag
    * Istria
    * Valea Nucarilor

Murfatlar

    * Cernavodă
    * Medgidia
    * Murfatlar
          o Valu lui Traian, Poarta Albă, Simioc, Valea Dacilor

Ostrov

    * Aliman
    * Băneasa
    * Ostrov
    * Oltina
Sarica-Niculiţel

    * Măcin
    * Niculiţel
    * Tulcea
 Altele

    * Adamclisi
    * Chirnogeni
    * Dăeni
    * Hârşova

Muntenia

Dealu Mare

    * Breaza
    * Seciu
    * Cricov
    * Merei
    * Pietroasa
    * Tohani
    * Urlaţi - Ceptura
    * Valea Călugărească
    * Zoreşti

 Dealurile Buzăului

    * Cernăteşti
    * Râmnicu Sărat
    * Zărneşti

 Ştefăneşti

    * Ştefăneşti
    * Topoloveni
    * Valea Mare

 Altele

    * Bucşani
    * Costeşti
    * Cireşu
    * Furculeşti
    * Însurăţei
    * Jirlău
    * Mavrodin
    * Râmnicelu
    * Ruşeţu
    * Sudiţi
    * Ulmu
    * Valea Voievozilor

Oltenia

Calafat

    * Cetate
    * Poiana Mare

 Dealurile Craiovei

    * Banu Mărăcine
    * Brabova
    * Brădeşti

 Drăgăşani

    * Drăgăşani
    * Guşoeni
    * Iancu Jianu
    * Măciuca

 Greaca

    * Greaca
    * Zimnicea

 Plaiurile Drâncei

    * Golul Drincei
    * Oreviţa
    * Pleniţa
    * Vânju Mare

 Podgoria Dacilor

    * Izvoarele
    * Jiana
    * Vrata

 Podgoria Severinului

    * Corcova
    * Segarcea
    * Dealul Viilor

 Sadova-Corabia

    * Dăbuleni
    * Potelu
    * Tâmbureşti
 Sâmbureşti

    * Dobroteasa
    * Sâmbureşti
 Altele

    * Drăgăneşti-Olt
    * Jiblea
    * Poiana
    * Târgu Jiu

Crisana si Maramures

    * Podgoria Aradului
Diosig

    * Diosig
    * Săcuieni
    * Sâniob
Miniş-Măderat

    * Măderat
    * Miniş
Silvaniei

    * Şamşud
    * Şimleul Silvaniei
Valea lui Mihai

    * Sanislău
    * Valea lui Mihai ( BH-SM)
Altele

    * Biharia
    * Halmeu
    * Seini
    * Tileagd

Moldova

Colinele Tutovei

    * Iana, Vaslui
    * Bălăbăneşti
    * Vaslui

 Coteşti

    * Cârligele
    * Coteşti
    * Tâmboeşti
    * Vârteşcoiu
 Cotnari

    * Cotnari
    * Cucuteni
    * Frumuşica
    * Hârlău
    * Târgu Frumos

 Covurlui

    * Băleni
    * Pechea
    * Scânteieşti
    * Smârdan

 Dealul Bujorului

    * Bereşti
    * Bujoru
    * Oancea
    * Smulţi

 Huşi

    * Avereşti
    * Bohotin (IS-VS)
    * Huşi
    * Murgeni
    * Vutcani

 Iaşi

    * Bucium-Tomeşti
    * Comarna
    * Copou
    * Plugari
    * Probota
    * Uricani

 Iveşti

    * Corod
    * Iveşti
    * Tecuci
 Nicoreşti

    * Buciumeni
    * Nicoreşti
 Odobeşti

    * Boloteşti
    * Jariştea
    * Odobeşti
 Panciu

    * Panciu
    * Păuneşti
    * Tifeşti
 Zeletin

    * Dealu Morii
    * Gohor
    * Parincea
    * Tănăsoaia
    * Zeletin
 Altele

    * Bozieni
    * Griviţa
    * Hlipicani

Transilvania

Aiud

    * Aiud
    * Triteni
    * Turda
 Alba

    * Alba Iulia
    * Ighiu

 Lechinţa

    * Batoş
    * Bistriţa
    * Lechinţa
    * Teaca

 Sebeş-Apold

    * Apold
    * Sebeş

 Târnave

    * Blaj
    * Jidvei
    * Mediaş
    * Târnăveni
    * Valea Nirajului
    * Zagăr
 Altele

    * Dej
    * Geoagiu